Welkom bij De Dwaler!

Waarom deze website?

Door alle dwalingen in de diverse “christelijke” stromingen heeft het mij heel wat tijd gekost om de waarheid te ontdekken. Het was een zoektocht naar mijn eigen rol in het leven en de oorzaak van de last die ik steeds sterker voelde. Een zoektocht die telkens bij de Heere Jezus uitkwam, maar waar ik nooit helemaal de vinger achter kon krijgen, totdat Hij mijn hand greep, mijn ogen opende, mij redde en rust gaf. Graag doe ik daarvan getuigenis.

Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.

Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.
(Mattheüs 11:25-30, HSV).

Laatste bewerking: 21 december, 2016.

 

Mocht u behoefte hebben om contact op te nemen of te reageren, dan kan dat hier.